VALUE
 

 

 

Objetivo

O fim último do VALUE é identificar, testar, validar e difundir tecnologias de tratamento e valorização de resíduos para aplicar nas PME transformadoras de produtos hortícolas do espaço SUDOE.

Parceiros

- Unidad de Investigación Alimentaria de AZTI;
- FIAB- Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas;
- CIEMAT- Fundación CENER;
- APESA- Ass. pour l'Environnement et la Securité en Aquitaine;
- CRT CATAR-CRITT- Centre d'Application et de Transfert des Agroressources;
- CVR - Centro para a Valorização de Residuos;
- AIDIA- Associación para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Alimentaria de La Rioja.

 

Destaque

 
O CVR é membro do Pacto Português para os Plásticos
O Centro para a Valorização de Resíduos é oficialmente membro do Pacto Português para os Plásticos, na semana em que este celebra o seu primeiro aniversário.